Tjänster

Intelles utvecklar tjänster som möjliggör att äldre människor kan bo hemma tryggt.

Suvanto® är en tjänst som baserar sig på en osynlig kontinuerlig automatisk observation och lärande analys. Tjänsten kan tas i bruk i vilket som helst hemområde, för den ställer inga specialkrav på lokalen och kräver inget ombyggnadsarbete. Det räcker med ett eluttag dit man kan koppla centralenheten av observationssystemet. Alla övriga apparatenheter fungerar trådlöst.

Suvanto® Vård

Suvanto® Vård är ett användargränssnitt, som man kan använda för att följa helhetsbilden, signaler och andra iakttagelser samt upprätthålla systemets alarmgränser. Signalerna och data om läge kan ledas automatiskt till styrnings- eller alarmcentralsystemet. Till Suvanto® Vård –tjänsten kan man ansluta Suvanto® Hemma och Suvanto® Med -helheter antingen skilt eller tillsammans.

Suvanto® Hemma

Dessa trådlösa observationsenheter gör observationer på personens aktivitet och vardagssysslor samt följer ändringar i bostadens omständigheter. Systemet registrerar automatiskt när något avviker i personens dygnsrytm och vanliga beteende och signalerar vid behov till skötaren eller anhöriga. Läget och signaler kan vid behov följas med Suvanto® mobilapplikation. Systemet tar hand om sig själv och fungerar till och med under elavbrott.

Suvanto® Med

Positioneringsapparat med dubbelriktad telefonkontakt och automatisk falldetektor, som fungerar inom mobilnätets täckningsområde. Apparatens batteri håller till och med två veckor och systemet signalerar även när apparaten ska laddas. Situationen och signaleringar kan vid behov följas med Suvanto®-mobilapplikation.

Swedish