Intelligenta trådlösa lösningar

Vi producerar intelligenta trådlösa lösningar för att hjälpa människor. Våra trådlösa lösningar kan installeras nästan var som helst och oftast behövs inga traditionella kablar eller nätkommunikationer. Våra lätthanterliga lösningar tar även hand om sig själv istället för att ställa krav på dess användare.

Intelles Informatica

Suvanto® Hemma

Suvanto® Hemma är ett hemvårdskoncept som Intelles har skapat. Med hjälp av den får äldre människors skötare och anhöriga veta exakt om något avvikande händer. Suvanto® är en omfattande tjänst, som erbjuder realtidsinformation om personens välfärd.

 


Lätt at ta I bruk

Våra experter bedömer behovet av apparatur. Efter kartläggningen och planeringen installerar en auktoriserad installatör apparaturen och användningen av tjänsten kan påbörjas. Det krävs inga åtgärder av invånaren eller av bostadens ägare.

Konstant analysering

De trådlösa enheternas observationer analyseras konstant på våra servrar. I all observation fästs speciell uppmärksamhet på integritetsskydd. All intern dataöverföring sker sekretessbelagt.

Direkt rapportering

Personens skötare får genast veta ifall beteendet avviker och man kan följa situationen antingen via användargränssnittet eller via mobilgränssnittet som lätt följer med.

Fungerar var som helst

Suvanto® Hemma tar hand om att en äldre människa kan bo hemma tryggt. Suvanto® Med följer med vid behov vart än man går och möjliggör en enkel kontakt fast man skulle vara långt ifrån hemmet.

”Världen är en farlig plats, men inte för att det finns onda människor. Den är farlig på grund av att det finns alltför många som inte gör något åt det.”

- Albert Einstein