Suvanto®

Suvanto® Kotona on Intellesin luoma kotihoivakonsepti, jonka avulla kotona asuvan ikäihmisen hoitajat sekä omaiset tietävät tarkalleen, jos jotain poikkeavaa tapahtuu. Suvanto® on kattava palvelu, joka tarjoaa laajasti tosiaikaista tietoa henkilön hyvinvoinnista.
 
Voit tutustua palveluun myös esittelyvideoiden kautta täällä.
 

Suvanto® palvelun käyttöönottovaiheessa asiantuntijamme kanssa arvioidaan, millaisia havaintoyksiköitä ja kuinka paljon huoneistoon tarvitaan. Huomiota herättämättömät havaintoyksiköt muodostavat suojatun langattoman verkon ja lähettävät havaintojaan ja tilatietojaan automaattisesti Suvanto®-keskusyksikölle.

Havaintoyksiköiden keskusyksikölle lähettämä tieto koostetaan yhteen ja välitetään salattuna Suvanto®-palvelimille. Suvanto®-keskusyksikkö mahdollistaa myös kolmannen osapuolen havaintolaitteiden liittämisen järjestelmään. Tämän ansiosta voidaan esimerkiksi erilaisten etämittaustietojen kerääminen ja välittäminen hoitohenkilökunnan tai omaisten käsiteltäväksi toteuttaa Suvanto®-järjestelmän kautta.

Suvanto®-palvelimille toimitettua havaintotietoa analysoidaan ja siitä muodostetaan automaattisesti persoonallinen profiili jokaiselle käyttäjälle. Kerättäviä havaintotietoja verrataan jatkuvasti käyttäjän aiemmista havainnoista muodostettuun profiiliin. Automaattisten hälytysten ja huomautusten tarpeen määrittely perustuu henkilökohtaisesti asetettuihin sääntöihin.

Paikannusratkaisu, joka perustuu henkilön mukana kulkevan paikantimeen. Ulkotilapaikannus voidaan esimerkiksi huoneistosta poistuttaessa käynnistää automaattisesti ja tällöin saadaan tarvittaessa hälytettyä myös tapahtumasta, jossa paikannin on jäänyt kotiin. Paikannuslaite on tarkoitettu ulkotilapaikannukseen ja sisältää myös automaattisen kaatumisen havainnoinnin sekä kaksisuuntaisen puhelinyhteyden hätätilanteen sattuessa.

Hälytykset voidaan tarvittaessa käsitellä ympärivuorokautisesti toimivan hälytyskeskuksen toimesta, millä varmistetaan mahdollisimman aukoton reagointi hälytyksiin. Jos esimerkiksi käyttäjän tekemä hälytys jää omaiselta tai hoitajalta jostain syystä vastaamatta, siirtyy hälytys automaattisesti hälytyskeskukseen. Vastaavasti myös hälytyksen esikäsittely voidaan tehdä hälytyskeskuksessa, jolla voidaan merkittävästi vähentää aiheettomia hälytyksiltä.

Suvanto®-palvelun tuottamat hälytykset voidaan esimerkiksi kohdentaa oikeille työvuorossa olevilla hoitohenkilöille perustuen toiminnanohjausjärjestelmän tietoihin. Lisäksi esimerkiksi hälytystehtävistä voidaan tällöin siirtää tapahtumatieto yrityksen omaan toiminnanohjausjärjestelmään.

Suvanto® Mobiilisovelluksen avulla tilannetta ja hälytyksiä voi tarvittaessa seurata tosiaikaisesti. Hälytykset voidaan mobiilisovelluksen avulla myös ohjata välittömästi useammille hoitajille/omaisille, jolloin he myös tietävät keskenään milloin ja kenen toimesta hälytystehtävä otetaan käsittelyyn.

Huomio: Klikkaa numeroituja linkkejä saadaksesi lisätietoja.

Finnish